Stötta våra lokala företagare!

Just nu jobbar våra lokala företag stenhårt för att hitta vägar ur krisen. Till exempel, har våra kreativa matföretagare snabbt ställt om till ett brett och bra utbud av hämtmat. Många tar även emot betalning med Swish och lämnat ut maten i en påse utanför dörren.

Vi vill uppmana alla som kan att handla lokalt! Så kan vi även efter coronakrisen njuta av Nykvarns fina matutbud och få tillgång till all annan lokal service som vi uppskattar.

Information med anledning av coronaviruset

Här kommer lite information om hur vi i Nykvarnspartiets styrelse jobbar nu under Corona-tiden.

Vi håller digitala möten var 14:e dag, eller oftare när så krävs. Planen är också att vi kommer att genomföra ett digitalt årsmöte tillsammans med våra medlemmar innan sommaren. Kallelse och mer info kommer att skickas separat via mejl.

För aktuell information om vad som händer i vår kommun uppmanar vi er att regelbundet besöka kommunens hemsida. www.nykvarn.se

…och, du är som alltid välkommen att mejla frågor till oss nykvarnspartiet@hotmail.com

Historik om detaljplanearbetet för Hökmossbadet

Nykvarns kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2014. Kommunen hade innan dess köpt marken för att få möjlighet att göra ett större fritidsområde.

I Översiktsplanen för Nykvarns kommun 2014 kan man på sidan 33 läsa följande:

”För Älgbostad (Hökmossen 1b) ska en markanvisningstävling genomföras under 2014. Planläggning för en viss förtätning och anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät förutsätts kunna ske för att minska miljöbelastningen på sjön Yngern”.

Värt att notera är att inget parti i Kommunfullmäktige reserverade sig mot detta när Översiktsplanen antogs 2014.

Nu 6 år senare har detaljplanen kommit fram till granskningskedet.

Nykvarnspartiet går på offensiven när det gäller Hökmossbadet och bostäderna vid gården Älgbostad

Artikel publicerad i Länstidningen 2020.02.04

I dagarna delas deras nya kampanjbroschyr ut till alla Nykvarnsbor.
– Vi tar inte ifrån Nykvarnsborna något, tvärtom, säger Karin Wallin (NP).

Nykvarnspartiets broschyr delas ut i 4 000 postlådor i Nykvarn. Gunilla Lindstedt och Karin Wallin förklarar att deras parti vill nå kommuninvånarna direkt för att förklara det aktuella förslaget gällande Hökmossbadet och Älgbostad.

Läs hela artikeln på www.lt.se (PLUS-artikel)

Nu är detaljplanen för Hökmossbadet ute för granskning – så här vill vi att området utvecklas