Nu är vårt fina vattentorn invigt och överlämnat till kommunen

Med en färggrann ljusshow invigdes vattentornet den 21:a januari kl. 19:00. Den digitala ljusshowen sändes live på både Facebook och Instagram. Nu kommer den att lysa upp i mörkret varje kväll mellan 18:00-22:00.

Det har tagit ungefär två och ett halvt år. Från första spadtaget i augusti 2018 till invigningen på torsdagkvällen. Vattentornet med sina 29 meter och reservoar för 3 000 kubikmeter vatten har blivit ett nytt landmärke för Nykvarn – och ett viktigt bidrag till tryggare vattenförsörjning i kommunen.

Kostnaderna för vattentornet finansieras med lån. 

Se kommunens informationsvideo på YouTube:

Detaljplanen för Hökmossbadet/Älgbostad upphävs av mark- och miljödomstolen

I våras antog Kommunfullmäktige detaljplanen som skulle göra det möjligt att utveckla Hökmossbadet genom bland annat ett större bad och nya bostäder strax ovanför, vid gården Älgbostad. Detaljplanen har nu upphävts av mark- och miljödomstolen.

Domstolen har kommit fram till att delar av det område som ska bebyggas utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. Sådan mark är viktig för livsmedelsförsörjningen.

Bostadsbyggande generellt är dock så betydelsefullt att jordbruksmark kan tas i anspråk – men kommunen måste i så fall visa att bostadsbehovet inte kan uppfyllas på annan mark.

Domstolen anser att Nykvarns kommun inte har lyckats visa att behovet av bostäder inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. 

Kommunen har överklagat domen och har fått anstånd fram till den 29:e januari.