Artikel i LT om sparförslaget som utbildningsnämnden har klubbat

2019.05.21, Länstidningen i Södertälje intervjuar Thomas Wiberg.

NP-politiker vill lugna Nykvarns föräldrar: ”Vi kommer att göra det bästa för att det här ska fungera”

 

Thomas Wiberg, ordförande för utbildningsnämnden i Nykvarn, medger att det ekonomiska läget är tufft, men han vill samtidigt tona ner riskerna med sparförslaget.

– Vi har bett förvaltningen om ett förslag på effektiviseringar som är möjliga att göra utan att vi tar för stor risk att äventyra kvaliteten i skolan, säger Thomas Wiberg.

Utbildningsnämnden behöver spara närmare 30 miljoner kronor för att få ihop budgeten i år. Men det går inte. Utbildningschef Susanne Englund har i stället tagit fram ett sparförslag på tio till tolv miljoner som skolpolitikerna har klubbat.

Till exempel sparas fyra miljoner kronor på grundskolorna genom att ett antal tjänster, oklart hur många, tas bort och klasser slås ihop. Lika mycket sparas inom förskolan, bland annat genom att vakanta förskollärartjänster ersätts med barnskötare, som har lägre lön.

Detta betyder att utbildningsnämnden ändå måste få hjälp med resten av underskottet, cirka 18 miljoner, från kommunstyrelsen.

Thomas Wiberg vill sätta besparingen i perspektiv genom att påpeka att utbildningsnämndens totala budget är på närmare 300 miljoner. Dessutom ser han inte punkten om förskolepaviljonger som en besparing, utan som att en utgift flyttas fram till nästa år. Paviljongerna behövs helt enkelt inte så tidigt som man trodde. Räknas den punkten bort handlar det om en besparing på nio miljoner kronor i år.

– Jag ser inte att riskerna är jättestora, men absolut blir det en utmaning. Det här är ett förslag som skolledarna varit med om att ta fram och tror sig kunna hantera utan att det innebär för stor risk, säger Thomas Wiberg.

Samtidigt, i åtgärdsplanen räknas ett antal risker av olika slag upp?

– Absolut. Det finns alltid risker och de måste bedömas. Är det uppenbart att det blir jättefel? Det tror jag inte i det här fallet och där är det viktigt att ha perspektivet att det handlar om en effektivisering på nio av 300 miljoner.

Föräldrar är oroliga, vad kan du säga till dem?

– Jag tror inte att de behöver vara så oroliga. Vi kommer att göra det bästa för att det här ska fungera och vi kommer inte att riskera att det blir ett jättestort problem. Vi ska göra så gott vi kan. Men vi måste titta på vilka effektiviseringar är möjliga att göra. Vi kan inte bara låtsas som ingenting när vi ser att vi har ett underskott.

Nykvarns kommun har under lång tid lyft fram skolan och har siktet inställt på att ha Sveriges bästa skola.

Är det rimligt att fortsätta sikta dit

– Ja, det tycker jag absolut att vi ska göra. Vi ska ha Sveriges bästa skola och det jobbar vi för. Men det blir upp- och nedgångar på vägen, säger Thomas Wiberg.

Med tanke på det, känns det orättvist att skolan i Nykvarn inte får mer pengar?

– Orättvist vet jag inte, men jag önskar att det fanns mer pengar så att vi kunde få mer till skolan. Det är viktigt att kunna satsa för framtiden. Men vi måste också förhålla oss till de pengar vi har och använda dem klokt. Vi kan inte spendera pengar som vi inte har.

 

Mathias Jonsson, Länstidningen Södertälje

Mälardalens betydelse för fordonsindustrins omställning till hållbara transportlösningar

Igår  lanserades rapporten ”Fordonsdalen och framtidens mobilitet” hos Länsstyrelsen i Stockholm. Rapporten belyser Mälardalens betydelse för fordonsindustrin och varför en omställning till elektromobilitet är så viktigt. Vi i Nykvarn kan komma att vara högst delaktiga i den utvecklingen i och med de långt framskridna planerna kring en testbana i Mörby. Superspännande!

På länstyrelsens hemsida skriver de följande:

Fordonsindustrin är central för svensk industri och de industrinära tjänsteföretagen. Det är Sveriges största exportbransch och Sverige är en ledande leverantör internationellt. Stockholms län utgör tillsammans med länen i Östra Mellansverige ett globalt centrum för utveckling och tillverkning av tunga fordon. Här samlas nära en tredjedel av Sveriges alla anställda inom fordonsindustrin. Vi kallar denna del av landet för Fordonsdalen, landet runt Mälardalen är centrumets gravitationscentra.

Förhoppningen är att denna rapport ska utgöra ett underlag för en vidareutveckling av nya former av samverkan och investeringar som bidrar till omställningen till ett fossilfritt transportsystem och att Sverige och Mälardalsregionen kan befästa sin ställning som en global ledare i att utveckla hållbara transportlösningar.

Här hittar du länkar till hela rapporten:

www.lansstyrelsen.se

www.nykvarn.se