En ny översiktsplan tas fram i Nykvarn

Hur vill vi leva, bo och verka i Nykvarn i framtiden? För att ta reda på det beslutade kommunfullmäktige att påbörja arbetet med en ny översiktsplan.

Översiktsplanen ska beskriva hur vi i Nykvarn vill att mark, vatten och den fysiska miljön ska användas och bevaras. Planen är ett viktigt verktyg vid beslut om hur kommunen ska utvecklas. Blir det en bra helhet? Blir det bra också på lång sikt?

Under framtagandet kommer vi alla Nykvarnsbor kunna vara med att påverka. Håll utkik efter mer information på www.nykvarn.se.