Från politisk uppstickare till etablerad spelare: ”Känsla för vad medborgarna vill”

Artikel publicerad i Länstidningen 2019.12.07

När idén om att Nykvarn skulle bli en egen kommun föddes, skapades även Nykvarnspartiet. Med ett avstånd från både blå och röd ideologi har partiet överlevt toppar och dalar, berättar Leif Zetterberg som har varit med från start.

– Det är helt unikt i Sverige att ett lokalt parti har styrt så länge som vi har, säger Leif Zetterberg, styrelseledamot i Nykvarnspartiets och en av partiets ledande företrädare under många år.

1997 hölls en folkomröstning om Nykvarn skulle bli en egen kommun eller inte. 72 procent röstade ja och 1999 bildades Nykvarns kommun.

– Många engagerade sig i frågan , folk både med och utan politisk tillhörighet , för att bli en egen kommun. Och när vi väl blev egen kommun hade flera inte någon hemvist i ett etablerat parti, men ett enormt engagemang. Därmed skapades Nykvarnspartiet, säger Leif Zetterberg.

Att fylla listorna till det första kommunvalet var inte svårt, då partiet startades av folk med stora kontaktnät och ett brinnande engagemang – som i sin tur hittade andra som inte hade politisk bakgrund, men brann för Nykvarn, berättar Leif Zetterberg.

– Jag tror att den grund som lades från början gjorde att engagemanget lever också i dag. Vid alla val har vi haft väldigt bra resultat.

Med stor passion för sin hemmaplan, en vision om att göra det bästa för kommunen och ett avstånd till blockpolitikens ideologier blev partiet populärt, men hade svårt att organisera sig i kommunpolitiken till en början, menar Leif Zetterberg.

– I början var alla i partiet ganska politiskt oerfarna och fick inga ledande poster trots ett bra valresultat på 25 procent av rösterna. De första fyra åren var det därför svårt att driva en framgångsrik politik utifrån vår vision.

– Vid valet 2002, när vi hade lärt oss mer, fick vi 35 procent och blev största parti. Vi har haft väljarnas förtroende och har fortsatt att vara största parti i Nykvarn .

Rikspolitiken sattes åt sidan direkt och fokus lades på ”det som är bäst för Nykvarn”, ett mantra som levt kvar och blivit en grund i partiet.

Hur avgör man vad som är bäst för Nykvarn?

– Det gäller att ha förmåga att vara lyhörd för vad de som bor och verkar i Nykvarn har för önskemål. Kommunen är inte större än att det går känna av vilka frågor som är viktiga. Eftersom vi i partiet har personer med såväl vänster- som högersympatier, och dessutom personer med stora kontaktnät i Nykvarn, går det att få en känsla för vad medborgarna vill och måste tas upp på den politiska agendan, säger Leif Zetterberg.

Nykvarnspartiet fick snabbt en stark position, som i mångt och mycket hållits kvar. Ett undantag var valåret 2010, då de drev frågan om att ha två låg- och mellanstadieskolor, samt ett gemensamt högstadium. En idé som mötte motstånd, vilket visade sig i valresultatet.

– Vi hade en stor politisk opposition emot oss och en oro bland många invånare i Nykvarn för att det skulle bli både sämre och otryggare skolor. Efter omorganisationen har skolresultaten förbättrats så i efterhand kan vi konstatera att det var en riktig åtgärd.

Från att vara ett parti som föder frågetecken med sitt Nykvarnsfokus har Nykvarnspartiet blivit etablerat och känt bland invånarna, säger Leif Zetterberg.

Vad är ditt bästa minne från din tid med Nykvarnspartiet?

– Jag minns den valnatten när vi blev det största partiet. Då kände man att det kan hända grejer. Den valnatten var verkligen kul.

 

Izabelle Johannisson, www.lt.se