Kommunfullmäktige

Nykvarnspartiets förtroendevalda i Kommunfullmäktige.

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ledamot

Peter Nyman

Peter Nyman
Ledamot

Karin Wallin

Karin Wallin
1:e vice ordförande

Niklas Hedin

Niklas Hedin
Ledamot

Åsa Sternrot

Åsa Sternrot
Ledamot

Jan Brolund

Jan Brolund
Ersättare

Mervi Ulvbane

Mervi Ulvbane
Ersättare

Christoffer Sjögren

Christoffer Sjögren
Ersättare

Valberedning

Thomas Lindstedt
Ledamot

Peter Nyman

Peter Nyman
Ledamot

Björn Hasselrot

Björn Hasselrot
Ledamot