Kommunfullmäktige


Nykvarnspartiets förtroendevalda i Kommunfullmäktige.

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ledamot tillika Kommunalråd

Karin Wallin

Karin Wallin
1:e vice ordförande

Jan Brolund

Jan Brolund
Ledamot

Sofia Cedergren

Sofia Cedergren
Ledamot

Peter Nyman

Peter Nyman
Ledamot

Mervi Ulvbane

Mervi Ulvbane
Ledamot

Bertil Svensson

Bertil Svensson
Ledamot

Malin Westergren

Malin Westergren
Ledamot

Leif Zetterberg

Leif Zetterberg
Ledamot

Sanna Jensen Kangas

Sanna Jensen Kangas
Ersättare

Bengt Lindén

Bengt Lindén
Ersättare

Urban Söder

Urban Söder
Ersättare

Per Salberg

Per Salberg
Ersättare

Ander Roos

Anders Roos
Ersättare

Valberedning

Thomas Lindstedt
Ledamot

Peter Nyman

Peter Nyman
Ledamot

Leif Zetterberg

Leif Zetterberg
Ledamot