Trafikplats Taxinge finns i budget för 2022

Infrastruktur är en av kommunens kärnverksamheter och det är viktigt att få till hållbara trafiklösningar för vägarna inom kommunen. Väg 576, Gamla Strängnäsvägen, är idag hårt belastad, smal och kurvig. Den betjänar både industriområdet vid Snebro, alla boende i Taxinge samt vårt största besöksmål, Taxinge slott. Det är bara en tidsfråga innan det händer någon allvarlig olycka. Därför avsätter vi nu medel för att projektera en lösning och investera i en Trafikplats Taxinge.

Den nya avfarten kommer även att avlasta Turinge trafikplats som tidvis är mycket överbelastad. Under rusningstid kan det bildas en kö ända ut på E20.

Kommunen har förhandlat med Trafikverket för att få till en Trafikplats Taxinge. De anser att kommunen bör bekosta en åtgärdsvalstudie om de över huvudtaget ska driva frågan vidare. Eftersom förhandlingarna inte har gett något resultat, och väntas inte att göra det under en överskådlig tid har vi valt att gå vidare på egen hand.

I ett första skede anslås medel för en utredning kring trafikplats Taxinge. Syftet med utredningen är att samla ytterligare fakta och argument för att få Trafikverket att prioritera en avfart i Taxinge i närtid. Nykvarns kommun kan sedan avgöra i vilken omfattning kommunen ska ingå som medfinansiär tillsammans med Trafikverket och eventuellt andra intressenter.

Det finns många exempel på kommunala initiativ till medfinansiering av väginvesteringar. Ett exempel är när Nykvarn och Södertälje bidrog med kapital till motorvägsavfarten vid Almnäs.

Om man ska få hela landet att leva, inklusive Taxinge, behövs en väl fungerande infrastruktur. Därför söker vi nu nya vägar för att flytta fram vår förhandlingsposition gentemot Trafikverket.

 

Budget och flerårsplan 2022 -2024 antogs av Kommunfullmäktige 4 nov 2021.

Läs mer om Budget och flerårsplan 2022-2024