Nu är detaljplanen för Hökmossbadet ute för granskning – så här vill vi att området utvecklas

Detaljplan för Hökmossbadet

Inom kort kommer detaljplanen för Hökmossbadet ut på granskning.

Utdrag från detaljplanen:

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att utveckla Hökmossbadet och dess omgivningar till ett friluftsområde, med god tillgänglighet och stora skönhetsvärden samt en utbyggnad av bostäder längs Karlslundsvägen som innebär en förbättring av trygghet och tillgänglighet till området som helhet.

Planens läge

Detaljplanen ansluter direkt till tätortens tidigare etablerade bebyggelse och omfattar Hökmossbadet samt den före detta jordbruksfastigheten Älgbostad.

Planskede

Detaljplanen var ute på samråd under årsskiftet 2017/2018 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Under nästa skede i planprosessen, granskningsskedet, finns ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Synpunkterna och kommunens bemötande av dessa kommer att redovisas i en separat granskningsredogörelse

Planen i sin helhet finns på kommunens hemsida,  www.nykvarn.se/byggaboochmiljo/pagaendedetaljplan/hokmossen

Se även frågor och svar om detaljplanen för Hökmossbadet