Ett levande centrum är viktigt därför vill vi inte ha livsmedelsbutiker i Mörby

Etableringsstrategin för Stockholm Syd Mörby klubbades under det senaste Kommunstyrelsemötet, 2021-11-30. Då beslutades att i Mörby kan det finnas personaltäta verksamheter och kompletterande verksamheter, såsom träningsanläggningar, restauranger och kanske ett hotell i framtiden. Det ska vara ett område med ett levande företagsklimat. Dagligvaruhandel kommer inte att vara tillåtet.

Vi värnar om ett levande centrum och vi värnar om tillgängligheten därför vill vi inte ha livsmedelsbutiker i Mörby.

Hur lockande det än kan låta med en stor matbutik i Mörby vore det inte att ta ett samhällsansvar. Vi vill ha ett levande centrum med många butiker som är tillgängliga, inte minst med tanke på våra äldre. Vi vill gärna ha fler livsmedelsbutiker, konkurrens är bra, men vi vill ha det i vårt centrum. Det finns alltför många exempel där man bygger satelliter med stora livsmedelsbutiker och så dör centrum. Den vägen vill vi inte gå.

I flera europeiska länder finns restriktioner mot etablering av nya köpcentrum utanför samhällen. Dock inte i Sverige. Skälet till att dessa restriktioner finns är att centrumhandeln slås ut när det byggs stora köpcentra utanför samhällen. Externa köpcentrum bidrar också till ökad biltrafik och därmed ökad belastning på miljön. Alltså motverkar externa köpcentrum våra miljömål och människor, utan tillgång till bil, får sämre service.

Ett positivt exempel som visar en klar koppling mellan ett stort affärsutbud centralt i tätorten och en restriktiv hållning mot externa köpcentrum är Lund. De har lyckats väl och har idag ett högt index för centrumhandel i Sverige. Detta har uppnåtts genom en medveten satsning på att bevara centrumhandeln och avvisa stora köpcentra utanför tätorten.