Nämnder

OBS! Nya nämnder och styrelser kommer gälla från och med årsskiftet och namnen är ännu inte klara.

Nykvarnspartiets förtroendevalda i de olika nämnderna.

Bygg och miljönämnden

Jan Brolund

Jan Brolund
Ordförande

Peter Nyman

Peter Nyman
Ledamot

Arne Källhus

Arne Källhus
Ersättare

Thorbjörn Wallin

Thorbjörn Wallin
Ersättare

Vård och omsorgsnämnden

Bertil Svensson

Bertil Svensson
1:e vice ordförande

Bertil Svensson

Jan Linderhielm
Ersättare

Utbildningsnämnden

Thomas Wiberg

Thomas Wiberg
Ordförande

person-icon

Dan Fagerlund
Ledamot

Malin Westergren

Malin Westergren
Ersättare

Överförmyndare

Bengt Lindén

Bengt Lindén
Överförmyndare

Revisionen

Anne-Marie-Fimmerstad
Anne-Marie Fimmerstad
Ledamot

Valnämnden

Thorbjörn Wallin

Thorbjörn Wallin 1:e vice ordförande

Malin Westergren

Malin Westergren
Ledamot

Rasmus Hillstedt

Rasmus Hillstedt
Ersättare

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ersättare