Nämnder

Nykvarnspartiets förtroendevalda i de olika nämnderna.

Bygg och miljönämnden

Jan Brolund

Jan Brolund
Ordförande

Sofia Cedergren

Sofia Cedergren
Ledamot

Thorbjörn Wallin

Thorbjörn Wallin
Ersättare

Vård och omsorgsnämnden

Bertil Svensson

Bertil Svensson
1:e vice ordförande

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ledamot

Per Eklöf

Per Eklöf
Ersättare

Lars-Åke Brattlund

Lars-Åke Brattlund
Ersättare

Utbildningsnämnden

Thomas Wiberg

Thomas Wiberg
Ordförande

Bengt Lindén

Bengt Lindén
Ledamot

Malin Westergren

Malin Westergren
Ersättare

Per Salberg

Per Salberg
Ersättare

Överförmyndare

Bengt Lindén

Bengt Lindén
Överförmyndare

Revisionen

Anne-Marie-Fimmerstad
Anne-Marie Fimmerstad
Ledamot

Valnämnden

Thorbjörn Wallin

Thorbjörn Wallin 1:e vice ordförande

Malin Westergren

Malin Westergren
Ledamot

Rasmus Hillstedt

Rasmus Hillstedt
Ersättare

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ersättare