Nämnder


Nykvarnspartiets förtroendevalda i de olika nämnderna.

Bygg och miljönämnden

Jan Brolund

Jan Brolund
Ordförande

Sofia Cedergren

Sofia Cedergren
Ledamot

Thorbjörn Wallin

Thorbjörn Wallin
Ersättare

Vård och omsorgsnämnden

Bertil Svensson

Bertil Svensson
1:e vice ordförande

Lars-Åke Brattlund

Lars-Åke Brattlund
Ledamot

Per Eklöf

Per Eklöf
Ersättare

Christopher Sjögren

Christopher Sjögren
Ersättare

Utbildningsnämnden

Per Salberg

Per Salberg
Ordförande

Bengt Lindén

Bengt Lindén
Ledamot

Malin Westergren

Malin Westergren
Ersättare

Åsa Sternrot

Åsa Sternrot
Ersättare

Överförmyndare

Bengt Lindén

Bengt Lindén
Överförmyndare

Revisionen

Anne-Marie-Fimmerstad
Anne-Marie Fimmerstad
Ledamot

Valnämnden

Thorbjörn Wallin

Thorbjörn Wallin
1:e vice ordförande

Malin Westergren

Malin Westergren
Ledamot

Bengt Lindén

Bengt Lindén
Ersättare