Nämnder

Nykvarnspartiets förtroendevalda i de olika nämnderna.

Bygg och miljönämnden

Jan Brolund

Jan Brolund
1:e Vice Ordförande

Sofia Cedergren

Sofia Cedergren
Ersättare

Christoffer Sjögren

Christoffer Sjögren
Ersättare

Vård och omsorgsnämnden

Bertil Svensson

Bertil Svensson
Ordförande

Åsa Sternrot

Åsa Sternrot
Ersättare

Utbildningsnämnden

Per Salberg

Per Salberg
1:e Vice Ordförande

Linn Forssén

Linn Forssén
Ledamot

Kultur och fritidsnämnden

Emma Hellström

Emma Hellström
1:e vice Ordförande

Alva Kasselskog

Alva Kasselskog
Ersättare

Krisledningsnämnden

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
1:e vice Ordförande

Peter Nyman

Peter Nyman
Ersättare

Valnämnden

Thorbjörn Wallin

Thorbjörn Wallin
Ordförande

Malin Westergren

Malin Westergren
Ersättare

Christer Nyström

Christer Nyström
Ersättare