Partistyrelsen

Nykvarnspartiets styrelse består av följande medlemmar.

Karin Wallin

Karin Wallin
Ordförande

Emma Hellström

Emma Hellström
Sekreterare

Arne Källhus

Arne Källhus
Kassör

Niklas Hedin

Niklas Hedin
Ledamot

Linn Forssén

Linn Forssén
Ledamot

Sofia Cedergren

Sofia Cedergren
Ledamot

Mervi Ulvbane

Mervi Ulvbane
Digital kommunikatör


Adjungerade (hoppar in vid behov)

Gunilla Lindstedt – 1:e vice Ordförande Kommunstyrelsen

Jan Brolund – 1:e vice Ordförande Bygg och miljönämnden

Bertil Svensson – Ordförande Vård och omsorgsnämnden

Per Salberg – 1:e vice Ordförande Utbildningsnämnden

Peter Nyman – Ordförande Nykvarnsbostäder