Partistyrelsen

Nykvarnspartiets styrelse består av följande medlemmar.

Karin Wallin

Karin Wallin
Ordförande

Mervi Ulvbane

Mervi Ulvbane
Sekreterare

Arne Källhus

Arne Källhus
Kassör

Anders Roos

Anders Roos
Ledamot

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ledamot

Runar Andersson

Runar Andersson
Ledamot

Thomas Wiberg

Thomas Wiberg
Ledamot

Adjungerade (hoppar in vid behov):

Bob Wållberg – Kommunstyrelsens Ordförande

Jan Brolund – Ordförande Bygg & Miljönämnden

Thomas Wiberg – Ordförande Utbildningsnämnden

Bertil Svensson – Vice ordförande Vård och omsorgsnämnden

Peter Nyman – Ordförande Nykvarnsbostäder från och med mars