Partistyrelsen

Nykvarnspartiets styrelse består av följande medlemmar.

Christoffer Sjögren

Christopher Sjögren
Ordförande

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ledamot

Arne Källhus

Arne Källhus
Kassör

Niklas Hedin

Niklas Hedin
Ledamot

Linn Forssén

Linn Forssén
Ledamot

Sofia Cedergren

Sofia Cedergren
Ledamot

Mervi Ulvbane

Mervi Ulvbane
Digital kommunikatör

Karin Wallin

Karin Wallin
Ledamot

Åsa Sternrot

Åsa Sternrot
Ledamot


Adjungerade (hoppar in vid behov)

Jan Brolund – 1:e vice Ordförande Bygg och miljönämnden

Bertil Svensson – Ordförande Vård och omsorgsnämnden

Per Salberg – 1:e vice Ordförande Utbildningsnämnden

Peter Nyman – Ordförande Nykvarnsbostäder