Partistyrelsen


Nykvarnspartiets styrelse består av följande medlemmar.

Karin Wallin

Karin Wallin
Ordförande

Mervi Ulvbane

Mervi Ulvbane
Sekreterare

Arne Källhus

Arne Källhus
Kassör

Leif Zetterberg

Leif Zetterberg
Ledamot

Peter Nyman

Peter Nyman
Ledamot

Lars-Åke Brattlund

Lars-Åke Brattlund
Ledamot

Sofia Cedergren

Sofia Cedergren
Ledamot


Adjungerade (hoppar in vid behov):


Gunilla Lindstedt – Kommunstyrelsens Ordförande

Jan Brolund – Ordförande Bygg och Miljönämnden

Bertil Svensson – Vice ordförande Vård och omsorgsnämnden