Partistyrelsen

Nykvarnspartiets styrelse består av följande medlemmar.

Peter Nyman

Peter Nyman
Ordförande

Karin Wallin

Karin Wallin
Sekreterare

Arne Källhus

Arne Källhus
Kassör

Anders Roos

Anders Roos
Ledamot

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ledamot

Mervi Ulfbane

Mervi Ulfbane
Ledamot

Thomas Wiberg

Thomas Wiberg
Ledamot

Adjungerade (hoppar in vid behov):

Bob Wållberg – Kommunstyrelsens Ordförande

Jan Brolund – Ordförande Bygg & Miljönämnden

Thomas Wiberg – Ordförande Utbildningsnämnden

Bertil Svensson – Vice ordförande Vård och omsorgsnämnden

Runar Andersson – Ordförande Nykvarnsbostäder