Partistyrelse

Partistyrelsen består av:

Peter Nyman – Ordförande

Karin Wallin – Sekreterare

Arne Källhus – Kassör

Anders Roos

Gunilla Lindstedt

Mervi Ulfbane

Thomas Wiberg

 

Adjungerade (hoppar in vid behov):

Bob Wållberg – Kommunstyrelsens Ordförande

Jan Brolund – Ordförande Bygg & Miljönämnden

Thomas Wiberg – Ordförande Utbildningsnämnden

Bertil Svensson – Vice ordförande Vård och omsorgsnämnden

Runar Andersson – Ordförande Nykvarnsbostäder