Övriga uppdrag

Nykvarnspartiets förtroendevalda i olika styrelser och förbund.

Nykvarns Kommunkoncern AB

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
1:e vice Ordförande

Karin Wallin

Karin Wallin
Ersättare

Nykvarns Kommunkoncern Ägarrepresentant

Thomas Lindstedt
Ersättare

Nykvarnsbostäder

Peter Nyman

Peter Nyman
Ordförande

Anders Roos

Anders Roos
Ledamot

Nykvarnsbostäder Ägarrepresentant

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ersättare

Kvarnkrysset AB

Peter Nyman

Peter Nyman
Ersättare

SYVABs Styrelse

Jan Brolund

Jan Brolund
Ledamot

Kommunala revisionen

Bengt Lindén

Bengt Lindén
Revisor

Södertörns brandförsvarsförbund

Niklas Hedin

Niklas Hedin
Ersättare

Länsstyrelsens begravningsombud

Dan Fagerlund

Dan Fagerlund
Ombud

Näringslivsråd

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ledamot

Samverkansråd SPF/PRO/HSO

Bertil Svensson

Bertil Svensson
Ordförande

Mälardalens Vattenvårdsförbund

Jan Brolund

Jan Brolund
Representant

Regional nätverk för barns rättigheter

Linn Forssén

Linn Forssén
Ersättare

Mälaren – en sjö för miljoner

Mervi Ulvbane

Mervi Ulvbane
Representant