Övriga uppdrag

OBS! Nya nämnder och styrelser kommer gälla från och med årsskiftet och namnen är ännu inte klara.

Nykvarnspartiets förtroendevalda i olika styrelser och förbund.

Nykvarns Kommunkoncern AB

Bob Wållberg

Bob Wållberg
Ordförande

Nykvarnsbostäder

Runar Andersson

Runar Andersson
Ordförande

Anders Roos

Anders Roos
Ledamot

Bengt Lindén

Bengt Lindén
Suppleant

Urban Söder

Urban Söder
Suppleant

Kommunförbundet Stockholms Län

Bob Wållberg

Bob Wållberg
Ledamot

SYVAB

Jan Brolund

Jan Brolund
Suppleant

Södertörns brandförsvarsförbund

Leif Zetterberg

Leif Zetterberg
Ledamot

Styrgrupp Södertörn

Bob Wållberg

Bob Wållberg
Ledamot

Mälardalsrådet

Bob Wållberg

Bob Wållberg
Ersättare

Arbetsmarknadsnämnden

Bob Wållberg

Bob Wållberg
Ledamot

Vårljus

Bob Wållberg

Bob Wållberg
Ledamot

Samverkansgrupp med SLL

Bob Wållberg

Bob Wållberg
Ledamot

Trygg i Nykvarn

Bob Wållberg

Bob Wållberg
Ordförande