Övriga uppdrag

Nykvarnspartiets förtroendevalda i olika styrelser och förbund.

OBS! Nykvarnsbostäder och Nykvarns kommunkoncern får nya ledamöter först vid deras stämma i mars/april.

Nykvarns Kommunkoncern AB

Bob Wållberg

Bob Wållberg
Ordförande

Nykvarnsbostäder

Runar Andersson

Runar Andersson
Ordförande

Anders Roos

Anders Roos
Ledamot

Bengt Lindén

Bengt Lindén
Suppleant

Urban Söder

Urban Söder
Suppleant

Stor STHLM

Bob Wållberg

Bob Wållberg
Ledamot

SYVAB

Jan Brolund

Jan Brolund
Suppleant

Södertörns brandförsvarsförbund

Leif Zetterberg

Leif Zetterberg
Ledamot

Södertörns samarbetskommitté

Bob Wållberg

Bob Wållberg
Ledamot

Mälardalsrådet

Bob Wållberg

Bob Wållberg
Ersättare

Vårljus

Bob Wållberg

Bob Wållberg
Ledamot

Samverkansgrupp med SLL

Bob Wållberg

Bob Wållberg
Ledamot

Trygg i Nykvarn

Bob Wållberg

Bob Wållberg
Ledamot

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ledamot