Övriga uppdrag

Nykvarnspartiets förtroendevalda i olika styrelser och förbund.

Nykvarns Kommunkoncern AB

Bob Wållberg
Bob Wållberg
Ordförande

Nykvarnsbostäder

Runar AnderssonAnders Roosperson-iconperson-icon
Runar Andersson
Ordförande
Anders Roos
Ledamot
Bengt Lindén
Suppleant
Urban Söder
Suppleant

Kommunförbundet Stockholms Län

Bob Wållberg
Bob Wållberg
Ledamot

SYVAB

Jan Brolund
Jan Brolund
Suppleant

Södertörns brandförsvarsförbund

LeifZetterberg
Leif Zetterberg
Styrelseledamot

Styrgrupp Södertörn

Bob Wållberg
Bob Wållberg
Ledamot

Mälardalsrådet

Bob Wållberg
Bob Wållberg
Ersättare

Arbetsmarknadsnämnden

Bob Wållberg
Bob Wållberg
Ledamot

Vårljus

Bob Wållberg
Bob Wållberg
Ledamot

Samverkansgrupp med SLL

Bob Wållberg
Bob Wållberg
Ledamot

Trygg i Nykvarn

Bob Wållberg
Bob Wållberg
Ordförande