Övriga uppdrag

Nykvarnspartiets förtroendevalda i olika styrelser och förbund.

Nykvarns Kommunkoncern AB

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ordförande

Nykvarnsbostäder

Peter Nyman

Peter Nyman
Ordförande

Anders Roos

Anders Roos
Ledamot

Thorbjörn Wallin

Thorbjörn Wallin
Suppleant

Urban Söder

Urban Söder
Suppleant

Stor STHLM

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ledamot

SYVAB

Jan Brolund

Jan Brolund
Suppleant

Södertörns brandförsvarsförbund

Leif Zetterberg

Leif Zetterberg
Ledamot

Södertörns samarbetskommitté

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ledamot

Mälardalsrådet

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ledamot

Vårljus

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ledamot

Samverkansgrupp med SLL

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ledamot

Trygg i Nykvarn

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ledamot

Christopher Sjögren

Christopher Sjögren
Ersättare