Särskilt boende för äldre behöver prioriteras

Nykvarns äldre kommer att bli fler de närmsta åren, därför behövs fler platser för ”Särskilt boende” SÄBO. Just nu är det högt prioriterat att utvärdera olika alternativ till att utöka platser för de äldre som har särskilda behov, typ Lugnet som till största del är ett ”demensboende”. Utredningen kommer sedan att utgöra som underlag för beslut i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.

Det pratas mycket om 55+, 70+ boenden. Några sådana specialbyggnader finns egentligen inte, utan alla lägenheter som byggs idag ska ha en standard så att alla ålderskategorier kan använda dem. Dörrbredder trösklar och annat är anpassade för även äldre i byggnormen.

Det här innebär att HSB,s 86 lägenheter på ”Gamla IP” 600 meter från centrum mycket väl kan passa för den som är 55+ 70+.

En annan möjlighet för den som vill bo relativt centrumnära och nära skogen i Oxvreten är Bovieran som planeras vid Furuborg. Fastigheten kommer att innehålla 54 lägenheter med tillgång till en stor glasad innergård, ca 1000 meter från centrum.

För den som vill bo mitt i centrum, nära vårdcentral, apotek, affärer, post m.m. så kommer ytterligare 182 lägenheter att byggas av olika storlek. Totalt kommer centrum att ha ca 350 lägenheter. Dessa lägenheter välkomnar alla åldrar.