Inlägg av Mervi Ulfbane

Detaljplan för Hökmossbadet

Inom kort kommer detaljplanen för Hökmossbadet ut på granskning. Utdrag från detaljplanen: Planens syfte Detaljplanens syfte är att utveckla Hökmossbadet och dess omgivningar till ett friluftsområde, med god tillgänglighet och stora skönhetsvärden samt en utbyggnad av bostäder längs Karlslundsvägen som innebär en förbättring av trygghet och tillgänglighet till området som helhet. Planens läge Detaljplanen ansluter […]

Varför ett Miljömotorcenter på före detta Ing1?

Artikel publicerad i Måsen 2019.06.15 Fordonsindustrin är Sveriges största exportbransch, 180 000 är direkt sysselsatta i fordonsindustrin och med de indirekt sysselsatta är det en halv miljon arbetstillfällen. En tredjedel av den svenska fordonsindustrin finns här i Östra Sverige/Mälardalen (ca 160 000 jobb), därför kallad ”fordondsdalen” av Länsstyrelsens utredare. Växthuseffekten och miljöproblem har tvingat fram politiska […]

NP-politiker vill lugna Nykvarns föräldrar: ”Vi kommer att göra det bästa för att det här ska fungera”

Artikel publicerad i Länstidningen 2019.05.21 Thomas Wiberg, ordförande för utbildningsnämnden i Nykvarn, medger att det ekonomiska läget är tufft, men han vill samtidigt tona ner riskerna med sparförslaget. – Vi har bett förvaltningen om ett förslag på effektiviseringar som är möjliga att göra utan att vi tar för stor risk att äventyra kvaliteten i skolan, […]

Mälardalens betydelse för fordonsindustrins omställning till hållbara transportlösningar

Igår  lanserades rapporten ”Fordonsdalen och framtidens mobilitet” hos Länsstyrelsen i Stockholm. Rapporten belyser Mälardalens betydelse för fordonsindustrin och varför en omställning till elektromobilitet är så viktigt. Vi i Nykvarn kan komma att vara högst delaktiga i den utvecklingen i och med de långt framskridna planerna kring en testbana i Mörby. Superspännande! På länstyrelsens hemsida skriver […]