Inlägg av Mervi Ulfbane

Här kan du läsa LTs artikel om sparförslaget som utbildningsnämnden har klubbat

2019.05.21, Länstidningen i Södertälje intervjuar Thomas Wiberg. Det ekonomiska läget är tufft, men besparingarna är inte orimliga Thomas Wiberg, ordförande för utbildningsnämnden i Nykvarn, medger att det ekonomiska läget är tufft, men han vill samtidigt tona ner riskerna med sparförslaget. – Vi har bett förvaltningen om ett förslag på effektiviseringar som är möjliga att göra […]

Mälardalens betydelse för fordonsindustrins omställning till hållbara transportlösningar

Igår  lanserades rapporten ”Fordonsdalen och framtidens mobilitet” hos Länsstyrelsen i Stockholm. Rapporten belyser Mälardalens betydelse för fordonsindustrin och varför en omställning till elektromobilitet är så viktigt. Vi i Nykvarn kan komma att vara högst delaktiga i den utvecklingen i och med de långt framskridna planerna kring en testbana i Mörby. Superspännande! På länstyrelsens hemsida skriver […]

EU-valet närmar sig och vi vill uppmana dig att rösta

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer alla medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. Vi ställer inte upp i EU valet men vill uppmana alla att rösta ändå. Gör din röst hörd! Här kan du läsa mer om […]

Nykvarnspartiets samrådssvar på Vägtrafikplan

Nykvarnspartiets samrådssvar på Vägtrafikplan KS 2018:38 Läs Vägtrafikplan KS 2018:38 på www.nykvarn.se Generellt om planen Planen baseras på omfattande bakgrundsdata och en god inventering av förekommande brister. Punkt 4.2.6 I punkt 4.2.6 lanseras Trafikplats Marsta och på sidan 37 också värderingen att denna har högre prioritet är trafikplats Finkarby/Taxinge. Nykvarnspartiet delar inte den uppfattningen. Vi […]

Nykvarnspartiets synpunkter på detaljplanen för Gamla IP

Gamla IP i Nykvarn är en viktig plats för många Nykvarnsbor, geografiskt och symboliskt. Den ligger i ett av Nykvarns bästa lägen, nära centrum med kollektivtrafik, buss och regionaltåg, omgivet av villaområden och Sveriges äldsta Folkets Park. Därför är det av största vikt att detaljplanen för området gagnar ALLA Nykvarnsbor. Det är bra att bostäder […]