Välkommen till öppna möten tillsammans med oss

Som Nykvarns kommuns ledande politiska parti under de senaste 18 åren vill vi
träffa dig som bor i Nykvarn för att förutsättningslöst diskutera var vi står idag
och var du vill att vi ska vara i morgon.

Väl mött till följande temarelaterade möten i Qulturum Sländans konferenslokal,
i anslutning till Nykvarns kommuns bibliotek:

 

Tema: Vård och omsorg
Onsdagen den 6/4, kl.19:00 – 21:00

Tema: Förskola och skola
Onsdagen den 4/5, kl.19:00 – 21:00

Tema: Samhällsbyggnad, Kultur och Fritid
Onsdagen den 11/5, kl.19:00 – 21.00

DESSUTOM:
Träffa Nykvarnspartiet i Taxinge bygdegård
Onsdagen den 25/5, kl.19:00 – 21:00

På nytt – Varmt välkommen!