Varför ett Miljömotorcenter på före detta Ing1?

Artikel publicerad i Måsen 2019.06.15

Fordonsindustrin är Sveriges största exportbransch, 180 000 är direkt sysselsatta i fordonsindustrin och med de indirekt sysselsatta är det en halv miljon arbetstillfällen.

En tredjedel av den svenska fordonsindustrin finns här i Östra Sverige/Mälardalen (ca 160 000 jobb), därför kallad ”fordondsdalen” av Länsstyrelsens utredare.

Växthuseffekten och miljöproblem har tvingat fram politiska beslut, som satt denna för Sverige så viktiga näringsgren under stort förändringstryck. Fossila bränslen som bensin o diesel måste fasas ut.

Fordonsindustrin provar många nya system, batterier, elhybrider, vätgas/bränsleceller, gas, biobränslen mm. De tunga fordon som produceras i Södertälje har en något annorlunda problembild än personbilarna, men även för dessa fordon pågår många tester med olika typer av framdrift.

Scania är världsledande på bränslesnåla och rena dieselmotorer, denna kunskap tar sannolikt inte Scania in i framtiden. Nu måste man istället bli världsledande på minimal miljöpåverkan och utsläpp av växthusgaser.

En annan utveckling som pågår parallellt är autonoma och självkörande fordon.

Fordonsindustrin är global, så även växthuseffekten och för att klara den omvälvande förändring som fordonsindustrin nu står inför krävs kreativa lösningar, lösningar som snabbt måste testas i verkliga miljöer för att verifieras och komma ut på marknaden. Därför behöver nya testanläggningar för fältprovning byggas. Det redan ianspråktagna före detta övningsområdet på Ing1 är ett optimalt område utan bostäder, nära Scania, Mälardalen, KTH, Linköpings Tekniska Högskola, Kista (IT), Västerås (elektrocenter) nära flygplatser, järnväg, E20 och E4. För teständamål finns en yta av 2 ggr 3 kilometer avsatt. Till de som påstår att man ska vara på någon annan plats kan man fråga sig, var hittar man en så stor yta med motsvarande kvaliteter?

Javisst kommer denna yta att utsättas för en lokal miljöpåverkan, men den nationella och globala miljönyttan som kommer att skapas här, kommer med råge att väga upp denna.

Om fordonsindustrin inte klarar av den drastiska omställning man står inför riskerar man att gå samma öde till mötes som Facit. Deras specialitet var inte dieselmotorer utan man var världsledande på mekaniska räknemaskiner.

Mycket av de fakta som här presenterats finns i Länsstyrelsens Rapport 2019:1 ”Fordonsdalen och framtidens mobilitet” Fordonsindustrins betydelse i Östra Mellansverige framtagen av Jan Lindoff.

 

Jan Brolund, Nykvarnspartiet