Kommunstyrelsen


Nykvarnspartiets förtroendevalda i Kommunstyrelsen.

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ordförande/Ledamot

Jan Brolund

Jan Brolund
Ledamot

Thorbjörn Wallin

Thorbjörn Wallin
Ersättare

Lars-Åke Brattlund

Lars-Åke Brattlund
Ersättare

Björn Hasselfors

Björn Hasselfors
Ersättare

Kommunstyrelsens presidium

Jan Brolund

Jan Brolund
Personlig ersättare