Kommunstyrelsen

Nykvarnspartiets förtroendevalda i Kommunstyrelsen.

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
1:e vice Ordförande

Jan Brolund

Jan Brolund
Ledamot

Thorbjörn Wallin

Thorbjörn Wallin
Ersättare

Åsa Sternrot

Åsa Sternrot
Ersättare