Kommunstyrelsen

OBS! Nya nämnder och styrelser kommer gälla från och med årsskiftet och namnen är ännu inte klara.

Nykvarnspartiets förtroendevalda i Kommunstyrelsen.

Bob Wållberg

Bob Wållberg
Ledamot tillika Kommunalråd

Jan Brolund

Jan Brolund
Ledamot

Leif Zetterberg

Leif Zetterberg
Ledamot

Per Salberg

Per Salberg
Ersättare

Håkan Robertsson

Håkan Robertsson
Ersättare

Kommunstyrelsens presidium

Bob Wållberg

Bob Wållberg
Ordförande

Jan Brolund

Jan Brolund
Personlig ersättare