Kommunstyrelsen

Nykvarnspartiets förtroendevalda i Kommunstyrelsen.

Gunilla Lindstedt

Gunilla Lindstedt
Ordförande/Ledamot

Jan Brolund

Jan Brolund
Ledamot

Thorbjörn Wallin

Thorbjörn Wallin
Ersättare

Åsa Sternrot

Åsa Sternrot
Ersättare

Björn Hasselrot

Björn Hasselrot
Ersättare

Kommunstyrelsens presidium

Jan Brolund

Jan Brolund
Personlig ersättare