Kommunstyrelsen

Nykvarnspartiets förtroendevalda i Kommunstyrelsen

Bob WållbergJan BrolundLeifZetterberg
Bob Wållberg
Ordförande
tillika Kommunalråd
Jan Brolund
Ledamot
Leif Zetterberg
Ledamot
PerSalbergperson-icon
Per Salberg
Ersättare
Håkan Robertsson
Ersättare

Kommunstyrelsens presidium

Bob WållbergJan Brolund
Bob Wållberg
Ordförande
Jan Brolund
Personlig Ersättare