Nämndemän

OBS! Nya nämnder och styrelser kommer gälla från och med årsskiftet och namnen är ännu inte klara.

Att vara nämndeman är ett spännande och viktigt uppdrag där du tillsammans med juristdomare avgör mål och ärenden. Du är inte anställd av domstolen utan väljs i kommun- och landstingsfullmäktige efter nominering av de politiska partierna.

person-icon

Monika Westergren
Nämndeman
Södertäljes Tingsrätts Domsaga

Per Eklöf

Per Eklöf
Nämndeman
Södertäljes Tingsrätts Domsaga