Nämndemän

Att vara nämndeman är ett spännande och viktigt uppdrag där du tillsammans med juristdomare avgör mål och ärenden. Du är inte anställd av domstolen utan väljs i kommun- och landstingsfullmäktige efter nominering av de politiska partierna.

Person ikonPerson ikon
Monica Westergren
Nämndeman
Södertäljes Tingsrätts Domsaga
Per Eklöf
Nämndeman
Södertäljes Tingsrätts Domsaga