Förtroendevalda

De förtroendevalda politikerna väljs i allmänna val vart fjärde år. Nykvarns kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar bland annat om mål, riktlinjer, budget, taxor och avgifter.

Nykvarnspartiet har tillsammans med Moderaterna och Miljöpartiet majoritet i kommunfullmäktige, 16 av totalt 31 mandat.

Kommunfullmäktige har regelbundna sammanträden och dessa är öppna för alla. Du är välkommen att lyssna på plats i Qulturum Sländan.

Se vilka som är Nykvarnspartiets förtroendevalda i Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Den ansvarar också för kommunens ekonomi och hur kommunen ska utvecklas i framtiden.

Eftersom de flesta politikerna i Nykvarn har andra jobb vid sidan av sina uppdrag kan inte fullmäktigeledarmöterna själva utreda alla detaljer i ett ärende. Det ansvaret vilar istället på kommunstyrelsen som ser till att ledamöterna får en sammanställning av alla fakta och förslag innan de fattar beslut.

Se vilka som är Nykvarnspartiets förtroendevalda i Kommunstyrelsen.

Nämnder

Nykvarns kommun har även fyra nämnder, vars ledamöter utses av kommunfullmäktige. Nämnderna beslutar om övergripande mål inom sitt ansvarsområde liksom om detaljbudget och uppföljning.

Se vilka som är Nykvarnspartiets förtroendevalda i de olika nämnderna.