Inlägg av Mervi Ulfbane

Budgetförslag 2022 – För ett stabilt och hållbart Nykvarn 

Vi väljer att i budgeten prioritera insatser för våra barn och unga, vår utemiljö och vårt klimat. Högt prioriterat är också fiberutbyggnad, kommunens vatten- och avloppsnät och en stärkt kommunal service. Nykvarnspartiet, Moderaterna och Miljöpartiet har nu enats om ett budgetförslag för 2022 och flerårsplan för 2023–2024. Snart är vi 12 000 invånare i Nykvarn. […]

Särskilt boende för äldre behöver prioriteras

Nykvarns äldre kommer att bli fler de närmsta åren, därför behövs fler platser för ”Särskilt boende” SÄBO. Just nu är det högt prioriterat att utvärdera olika alternativ till att utöka platser för de äldre som har särskilda behov, typ Lugnet som till största del är ett ”demensboende”. Utredningen kommer sedan att utgöra som underlag för […]

Per Salberg, ny ordförande i Utbildningsnämnden

Vi är väldigt stolta och glada över att nu kunna presentera Per Salberg som ny ordförande i Utbildningsnämnden. Per valdes under senaste Kommunfullmäktige den 12 maj och tillträder befattningen den 1 juni 2021. Per har bott i Nykvarn sedan 1992 och sett skolan och samhällets utveckling på nära håll. Han är väl insatt i Utbildningsnämndens […]

Vad har hänt inom Vård och omsorg 2020?

Vård och omsorg har under 2020 haft 3 stora utmaningar.  Covid 19 Budget i balans Omorganisation Personalen har gjort ett fantastiskt jobb under den rådande pandemin och vi vill rikta ett stort tack till er alla. Covid 19 Pandemin har lett till betydande konsekvenser för, i första hand verksamheter inom äldrevården, men alla enheter har […]

Fortsatt satsning på skolans kärnuppdrag

Debattartikel publicerad i LT 2021-03-12 Efter att utbildningskontoret meddelat att sex tjänster vid Lillhagaskolan ska dras in har en diskussion om läget för skolorna i Nykvarn väckts. Många är oroade och talar om en negativ utveckling för skolorna. Skolfrågorna är viktiga för många och för kommunens framtid. Men vi behöver sans och balans i debatten. […]