Inlägg av Mervi Ulfbane

Nykvarnspartiets synpunkter på detaljplanen för Gamla IP

Gamla IP i Nykvarn är en viktig plats för många Nykvarnsbor, geografiskt och symboliskt. Den ligger i ett av Nykvarns bästa lägen, nära centrum med kollektivtrafik, buss och regionaltåg, omgivet av villaområden och Sveriges äldsta Folkets Park. Därför är det av största vikt att detaljplanen för området gagnar ALLA Nykvarnsbor. Det är bra att bostäder […]

Nu är alla nämnder och styrelseposter klara

Arbetet med att fördela poster till alla nämnder och styrelser för den kommande mandatperioden är klart. Totalt har över 200 poster fördelats mellan samtliga partier. Här kan du se Nykvarnspartiets alla förtroendevalda. Tillsammans med Moderaterna och Miljöpartiet arbetar vi nu med att enas kring ett samarbetsavtal och en gemensam programförklaring.

NP, M och MP bildar majoritet i Nykvarn

Nykvarnspartiet, Moderaterna och Miljöpartiet, så ser den nya politiska majoriteten ut i Nykvarns kommun. Efter drygt en månads sonderingar och förhandlingar är det nu klart vilka partier som kommer att samarbeta under den kommande mandatperioden: Nykvarnspartiet (9 mandat), Moderaterna (6 mandat) och Miljöpartiet (1 mandat). Tillsammans får den nya koalitionen 16 av totalt 31 mandat […]

Godmorgon Nykvarn

Tack alla väljare för att vi har fått ert fortsatta förtroende att leda vår fina kommun. Nu väntar vi med spänning på det slutgiltiga valresultatet som kommer i veckan. Fantastiskt att nästan 85% av alla Nykvarnsbor har röstat. Vi älskar Nykvarn!