Inlägg av Mervi Ulfbane

Vår vallista inför valet 11 sep 2022

Som tidigare år har vi med ett målmedvetet arbete lyckats få in medlemmar i olika åldrar från alla delar av Nykvarns kommun. Vi vill på så sätt kunna fånga upp frågor som är viktiga för Nykvarnsborna i hela kommunen. Vi är stolta över fördelningen i vallistan både när det gäller kön, ålder, geografisk spridning och […]

Välkommen till öppna möten tillsammans med oss

Som Nykvarns kommuns ledande politiska parti under de senaste 18 åren vill vi träffa dig som bor i Nykvarn för att förutsättningslöst diskutera var vi står idag och var du vill att vi ska vara i morgon. Väl mött till följande temarelaterade möten i Qulturum Sländans konferenslokal, i anslutning till Nykvarns kommuns bibliotek:   Tema: […]

Ett levande centrum är viktigt därför vill vi inte ha livsmedelsbutiker i Mörby

Etableringsstrategin för Stockholm Syd Mörby klubbades under det senaste Kommunstyrelsemötet, 2021-11-30. Då beslutades att i Mörby kan det finnas personaltäta verksamheter och kompletterande verksamheter, såsom träningsanläggningar, restauranger och kanske ett hotell i framtiden. Det ska vara ett område med ett levande företagsklimat. Dagligvaruhandel kommer inte att vara tillåtet. Vi värnar om ett levande centrum och […]

Trafikplats Taxinge finns i budget för 2022

Infrastruktur är en av kommunens kärnverksamheter och det är viktigt att få till hållbara trafiklösningar för vägarna inom kommunen. Väg 576, Gamla Strängnäsvägen, är idag hårt belastad, smal och kurvig. Den betjänar både industriområdet vid Snebro, alla boende i Taxinge samt vårt största besöksmål, Taxinge slott. Det är bara en tidsfråga innan det händer någon […]

Budgetförslag 2022 – För ett stabilt och hållbart Nykvarn 

Vi väljer att i budgeten prioritera insatser för våra barn och unga, vår utemiljö och vårt klimat. Högt prioriterat är också fiberutbyggnad, kommunens vatten- och avloppsnät och en stärkt kommunal service. Nykvarnspartiet, Moderaterna och Miljöpartiet har nu enats om ett budgetförslag för 2022 och flerårsplan för 2023–2024. Snart är vi 12 000 invånare i Nykvarn. […]