Nu är bygget av vattentornet igång

För att trygga leveransen av dricksvatten byggs nu ett nytt vattentorn i Nykvarn. Den kommer att stå på ett litet område intill Södertäljevägen, på tomten där det gamla filterhuset stod. Platsen har visat sig vara bäst av flera skäl, bland annat geologiska. Här hamnar tornet nära befintligt vattennät och pumpstation och på en höjd, vilket är viktigt med tanke på tornets förhållande till Södertäljes vattennivåer.

Projektplan har tagits fram. I juni röjs området från buskar och vegetation. I augusti börjar området hägnas in och arbetsbodar ställas på plats innan gjut- och pålningsarbetet så småningom kan inledas.

Läs mer om projektet på Nykvarns hemsida www.nykvarn.se/vattentorn