Nu är alla nämnder och styrelseposter klara

Arbetet med att fördela poster till alla nämnder och styrelser för den kommande mandatperioden är klart. Totalt har över 200 poster fördelats mellan samtliga partier. Här kan du se Nykvarnspartiets alla förtroendevalda.

Tillsammans med Moderaterna och Miljöpartiet arbetar vi nu med att enas kring ett samarbetsavtal och en gemensam programförklaring.