NP-politiker vill lugna Nykvarns föräldrar: ”Vi kommer att göra det bästa för att det här ska fungera”

Artikel publicerad i Länstidningen 2019.05.21

Thomas Wiberg, ordförande för utbildningsnämnden i Nykvarn, medger att det ekonomiska läget är tufft, men han vill samtidigt tona ner riskerna med sparförslaget.

– Vi har bett förvaltningen om ett förslag på effektiviseringar som är möjliga att göra utan att vi tar för stor risk att äventyra kvaliteten i skolan, säger Thomas Wiberg.