Medlemsmöten 2021

Medlemsmöte
14 januari kl. 19:00
Digitalt möte. Kallelse skickas ut via mejl.
Medlemsmöte
11 februari kl. 19:00
Digitalt möte. Kallelse skickas ut via mejl.
Årsmöte/Medlemsmöte
18 mars kl. 19:00
Digitalt möte. Kallelse skickas ut via mejl.
Medlemsmöte
22 april kl. 19:00
Medlemsmöte
27 maj kl. 19:00
Medlemsmöte
9 september kl. 19:00
Medlemsmöte
14 oktober kl. 19:00
Medlemsmöte
25 november kl. 19:00