Årsredovisning 2020

Här är en sammanställning av våra kostnader under verksamhetsåret 2020.

Partistöd

Kommunalt partibidrag       127 710 kr

Kostnader

Lokalhyra                               25 145 kr

Övriga lokalkostnader         18 873 kr

Reklam och PR                      17 133 kr

Mötesverksamhet                  4487,45 kr

Uppvaktningar                       3000 kr

Kontorsmaterial                     949 kr

Postdistribution                     12 373,20 kr

Telefon och internet              1391,25 kr

Postbox                                     3300 kr

Postgiro                                    963,90 kr