Nykvarnspartiets nya styrelse

Följande partistyrelse valdes av medlemmarna under årsmötet:

Peter Nyman – Ordförande
Karin Wallin – Sekreterare
Arne Källhus – Kassör
Anders Roos – Ledamot
Gunilla Lindstedt – Ledamot (ny)
Mervi Ulfbane – Ledamot (ny)
Thomas Wiberg – Ledamot (ny)

Thomas Lindstedt – utgår från styrelsen