Nykvarnspartiet och skolan

Nykvarnspartiet har de senaste 10 åren innehaft ordförandeskapet i utbildningsutskottet/utbildningsnämnden i Nykvarn. För en tid sen lämnade avgående ordförande Thomas Lindstedt över till Thomas Wiberg. När den tillträdande Thomas Wiberg övertog ordförandeskapet från avgående Thomas Lindstedt utväxlades följande konversation…

NP blad skolan_highres