Landets näst bästa skolkommun!

Nykvarnspartiet glädjs åt den fantastiska utvecklingen av resultatet i våra skolor.

Skolahttp://www.nykvarn.se/barnochutbildning/nyheter/nykvarnitoppisklsoppnajamforelsergrundskolan.5.7b99eb041540f79d87d59560.html

http://lt.se/nyheter/nykvarn/1.3800247-nastan-bast-nykvarns-skolor-fortsatter-klattra