Om Nykvarnspartiet

Nykvarnspartiet bildades i samband med att Nykvarn blev egen kommun i slutet av 1990-talet. Partiets fokus ligger på att praktiskt lösa frågor som rör oss som bor i Nykvarn.

Vi vill verka för och i Nykvarn utan att, som partier som även finns på riksplanet, behöva ta hänsyn till någon annan politik än det som är bäst för Nykvarn.

Vårt engagemang slutar alltså i princip vid kommungränsen – utom naturligtvis i frågor som berör Nykvarn regionalt eller nationellt.

Nykvarnspartiet är ett tvärpolitiskt parti som vill engagera alla som bryr sig om sin nära boende- och livsmiljö, men som ändå kanske inte vill ställa sig bakom alla frågor som ett parti på riksplanet beslutar om och styrs av.

I partiet finns människor från många olika grupper, med kunskaper inom vitt skilda områden och med många olika intressen. Det som förenar oss är viljan att skapa ett så bra samhälle som möjligt.

Nykvarnspartiet är ett sakfrågeparti. Det finns inte någon ”borgerlig” eller ”socialistisk” grundideologi som ska styra våra beslut, utan enbart själva sakfrågorna. Och då ska vi i alla lägen se till vad som är bäst för Nykvarn och bäst för oss som bor här.

Nykvarnspartiet stödjer alltså förslag och idéer som är bra för Nykvarn, oavsett från vilket av de etablerade politiska blocken som de kommer. Vår vilja (tyvärr ännu ej uppfylld) är att kunna bryta upp den nuvarande blockpolitiken och åstadkomma ett utökat samarbete mellan alla Nykvarnspolitiker.

Till Nykvarnspartiet är alla välkomna, oavsett hur de röstar i riksdags- och landstingsval. Enda ”villkoret” för ett engagemang är att man sätter Nykvarns och nykvarnsbornas intressen före andra intressen.