Medlemsmöten 2023

Medlemsmöte

18 januari kl. 19:00

Kallelse skickas ut via mejl.

Medlemsmöte

16 februari kl. 19:00

Kallelse skickas ut via mejl.

Årsmöte

23 mars kl. 19:00

Kallelse skickas ut via mejl.

Medlemsmöte

19 april kl. 19:00

Kallelse skickas ut via mejl.

Medlemsmöte 

30 maj

Kallelse skickas ut via mejl.

Medlemsmöte

24 augusti kl. 19:00

Kallelse skickas ut via mejl.

Medlemsmöte

13 september kl. 19:00

Kallelse skickas ut via mejl.

Medlemsmöte

19 oktober kl. 19:00

Kallelse skickas ut via mejl.

Medlemsmöte

23 november kl. 19:00

Kallelse skickas ut via mejl.