Medlemsmöten 2022

 

Medlemsmöte

20 januari kl. 19:00

Digitalt möte. Kallelse skickas ut via mejl.

Medlemsmöte

17 februari kl. 19:00

Digitalt möte. Kallelse skickas ut via mejl.

Årsmöte/Medlemsmöte

17 mars kl. 19:00

Digitalt möte. Kallelse skickas ut via mejl.

Medlemsmöte

31 mars kl. 19:00

Medlemsmöte

20 april kl. 19:00

Medlemsmöte

2 juni kl. 19:00

Medlemsmöte

22 september kl. 19:00

Medlemsmöte

20 oktober kl. 19:00

Medlemsmöte

24 november kl. 19:00