Medlemsmöten 2020

Medlemsmöte
Torsdag
13 februari
kl. 19:00
Nya lokalen vid Nybos kontor (tidigare MT-bygg)
Årsmöte
Tisdag
17 mars
kl. 19:00
Nya lokalen vid Nybos kontor (tidigare MT-bygg)
Medlemsmöte
Torsdag
23 april
kl. 19:00
Nya lokalen vid Nybos kontor (tidigare MT-bygg)
Medlemsmöte
Torsdag
28 maj
kl. 19:00
Nya lokalen vid Nybos kontor (tidigare MT-bygg)
Medlemsmöte
Torsdag
10 september
kl. 19:00
Nya lokalen vid Nybos kontor (tidigare MT-bygg)
Medlemsmöte
Torsdag
15 oktober
kl. 18:00
Nya lokalen vid Nybos kontor (tidigare MT-bygg)
Medlemsmöte
Torsdag
26 november
kl. 19:00
Nya lokalen vid Nybos kontor (tidigare MT-bygg)