Medlemsmöten 2020

Medlemsmöte
Torsdag
13 februari
kl. 19:00
Nya lokalen vid Nybos kontor (tidigare MT-bygg)
Årsmöte
INSTÄLLD på grund av Coronaviruset
Ny tid meddelas senare
Medlemsmöte
INSTÄLLD på grund av Coronaviruset
Medlemsmöte
INSTÄLLD på grund av Coronaviruset
Medlemsmöte
Torsdag
10 september
kl. 19:00
Nya lokalen vid Nybos kontor (tidigare MT-bygg)
Medlemsmöte
Torsdag
15 oktober
kl. 18:00
Nya lokalen vid Nybos kontor (tidigare MT-bygg)
Medlemsmöte
Torsdag
26 november
kl. 19:00
Nya lokalen vid Nybos kontor (tidigare MT-bygg)