Medlemsmöten 2019

Medlemsmöte
Torsdag
17 januari
kl. 19:00 Oxvreten
Medlemsmöte
Torsdag
14 februari
kl. 19:00 Oxvreten
Årsmöte
Torsdag
14 mars
kl. 19:00 Oxvreten
Medlemsmöte
Torsdag
2 maj
kl. 19:00 Oxvreten
Medlemsmöte
Tisdag
28 maj
kl. 19:00 Oxvreten
Medlemsmöte
Torsdag
15 augusti
kl. 19:00 Oxvreten
Medlemsmöte
Torsdag
26 september
kl. 19:00 Oxvreten
Medlemsmöte
Onsdag
16 oktober
kl. 19:00 Oxvreten
Medlemsmöte
Torsdag
28 november
kl. 19:00 Oxvreten