Information med anledning av coronaviruset

Här kommer information om hur vi i Nykvarnspartiets styrelse jobbar nu under Corona-tiden.

Vi håller digitala möten var 14:e dag, eller oftare när så krävs. Planen är också att vi kommer att genomföra ett digitalt årsmöte tillsammans med våra medlemmar innan sommaren. Kallelse och mer info kommer att skickas separat via mejl.

För aktuell information om vad som händer i vår kommun uppmanar vi er att regelbundet besöka kommunens hemsida. www.nykvarn.se

…och, du är som alltid välkommen att mejla frågor till oss nykvarnspartiet@hotmail.com