Beredningsgruppen Miljöprogram

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-19 att tillsätta en beredningsgrupp. Beredningsgruppens uppgift är att ta fram ett förslag till nytt miljöprogram för Nykvarns kommun. Arbetet ska utgå från de nationella målen och anpassa dem till lokal nivå. Arbetet ska vara färdigt före 2014-års utgång.

Ledamöter:

Peter Ohlsson (M), ordförande
Peter Nyman (NP), sekreterare
Carin Magnusson (FP)
Barbro Eriksson (S)
Leif Eriksson (V)
Ove Jansson (MP)