Medlemmar i vallistan 2014

nykvarnspartiet2

Bob Wållberg, Karin Wallin,  Jan Brolund, Maria Cannervall, Peter Nyman, Åsa Åhgren, Thomas Lindstedt, Malin Westergren, Jan Linderhielm, Mikael Fimmerstad, Thomas Wiberg, Sebastian Lotten, Bengt Lindén, Anders Roos, Leif Zetterberg, Thorbjörn Wallin, Bertil Svensson, Mats Dahlensjö, Per Salberg, Walter Pella, Runar Andersson, Håkan Robertsson, Monika Westergren,  Jan Holmqvist, Arne Källhus, Lars Klintberg, Lars Karlsson, Urban Söder, Jan-Erik Sandberg, Lars-Oolof Ahrnell, Eino Long, Dan Fagerlund, Carl Erik Olsson och Kenth Johansson.

Artikel om Nykvarnspartiet i StockholmsFria

Tidningen StockholmsFria har intervjuat Nykvarnspartiet i sin artikelserie om Stockholms lokalpartier.
Läs mer