Avsägelser och nyval i Nykvarnspartiet

Vi i Nykvarnspartiet arbetar ständigt med förnyelse och successionsplanering för att göra det möjligt för medlemmar att påverka i olika positioner. Nu kan vi berätta om följande nyheter som börjar gälla från 1 april 2021. 

Gunilla Lindstedt har valts till ordförande i Kommunstyrelsen och Kommunalråd.

Bob Wållberg har valts till ordförande i Utbildningsnämnden.

Övriga poster:

Ersättare Kommunstyrelsen – Lars-Åke Brattlund

Ledamot Vård- och Omsorgsnämnden – Lars-Åke Brattlund

Ordförande Kommunstyrelsen – Gunilla Lindstedt

Ersättare Storstockholms förbundsmöte  – Gunilla Lindstedt

Ledamot Södertörns samarbetskommitte’  – Gunilla Lindstedt

Ersättare Mälardalsrådet – Gunilla Lindstedt

Ledamot AB Vårljus  – Gunilla Lindstedt

Ledamot Samverkansgrupp med SLL – Gunilla Lindstedt

Ordförande Krisberedningsnämnd – Gunilla Lindstedt

Ägarrepresentant SYVAB – Gunilla Lindstedt

Ledamot Regionala rådet – Gunilla Lindstedt

Ägarombud Inera AB – Gunilla Lindstedt

Ledamot Näringslivsrådet – Gunilla Lindstedt

KSO-gruppen Storstockholm – Gunilla Lindstedt

Ledamot i Samverkansrådet SPF/PRO/HSO – Gunilla Lindstedt

Stämombud Nybo – Gunilla Lindstedt