Ideologi

Nykvarnspartiets ideologi, en modern ideologi väl anpassad för 2000-talet, kan kort sammanfattas i våra två motton:

Praktiska lösningar är bättre än ideologiska låsningar

Det bästa för Nykvarn

Med dessa två motton menar vi att i Nykvarn är det just synen på vad som är bäst för vårt lokala samhälle som ska gälla. Vilken ”ideologi” du har på riksnivå eller internationellt spelar mindre roll. Höger eller vänster, sosse eller moderat, center- eller miljöpartist, liberal – vad du röstar på i riksdagsval spelar mindre roll. I vårt lilla närsamhälle betyder de stora svepande ideologiska visionerna mindre. Och i Nykvarn kanske inte alltid gamla trötta ideologier med rötter i 1700- eller 1800-talen passar bäst?

En fördel med vår lokala förankring är ju också att vi inte behöver ta hänsyn till vad ett ”moderparti” på riksplanet bestämmer. Alla rikspartier måste dessvärre även på kommunal nivå anpassa sig till beslut som fattats på högre nivåer. Inom Nykvarnspartiet bestämmer vi över våra visioner för Nykvarn helt själva!

Är vi ett rött, grönt eller blått parti?
– Lila. Vi kan lika gärna sitta i majoritet med till exempel Socialdemokraterna eller Miljöpartiet eller vem som helst. Så länge det är bra folk som sitter där.