Övriga förtroendeuppdrag

Nykvarnspartiets förtroendevalda i olika styrelser och förbund.

Nykvarns Kommunkoncern AB

Bob Wållberg Bob Wållberg
ordförande

Nykvarnsbostäder

Runar Andersson Runar Andersson
Ordförande
Anders Roos Anders Roos
ledamot
Bengt Lindén
Suppleant
person-icon Urban Söder
Suppleant

Kommunförbundet Stockholms Län

Bob Wållberg Bob Wållberg
ledamot

SYVAB

Jan Brolund Jan Brolund
Suppleant

Södertörns brandförsvarsförbund

Leif Zetterberg
Styrelseledamot

Styrgrupp Södertörn

Bob Wållberg Bob Wållberg
ledamot

Mälardalsrådet

Bob Wållberg Bob Wållberg
ersättare

Arbetsmarknadsnämnden

Bob Wållberg Bob Wållberg
ledamot

Vårljus

Bob Wållberg Bob Wållberg
ledamot

Samverkansgrupp med SLL

Bob Wållberg Bob Wållberg
ledamot

Trygg i Nykvarn

Bob Wållberg Bob Wållberg
ordförande