Styrelser, förbund mm

För Nykvarnspartiet sitter i

Nykvarns Kommunkoncern AB

Bob Wållberg
ordförande

Nykvarnsbostäder

Runar Andersson
vice ordförande
Anders Roos
ledamot
Bengt Lindén
ersättare
Kjell Eriksson
ersättare

Kommunförbundet Stockholms Län

Bob Wållberg
ledamot

SYVAB

Kjell Eriksson
Ersättare

Södertörns brandförsvarsförbund

Leif Zetterberg
Styrelseledamot

Styrgrupp Södertörn

Bob Wållberg
ledamot

Mälardalsrådet

Bob Wållberg
ersättare

Arbetsmarknadsnämnden

Bob Wållberg
ledamot

Vårljus

Bob Wållberg
ledamot

Samverkansgrupp med SLL

Bob Wållberg
ledamot

Trygg i Nykvarn

Bob Wållberg
ordförande