Styrelser, förbund mm

Nykvarns Kommunkoncern AB

Bob Wållberg Bob Wållberg
ordförande

Nykvarnsbostäder

Runar Andersson Runar Andersson
vice ordförande
Anders Roos Anders Roos
ledamot
Bengt Lindén
ersättare
person-icon Kjell Eriksson
ersättare

Kommunförbundet Stockholms Län

Bob Wållberg Bob Wållberg
ledamot

SYVAB

person-icon Kjell Eriksson
Ersättare

Södertörns brandförsvarsförbund

Leif Zetterberg
Styrelseledamot

Styrgrupp Södertörn

Bob Wållberg Bob Wållberg
ledamot

Mälardalsrådet

Bob Wållberg Bob Wållberg
ersättare

Arbetsmarknadsnämnden

Bob Wållberg Bob Wållberg
ledamot

Vårljus

Bob Wållberg Bob Wållberg
ledamot

Samverkansgrupp med SLL

Bob Wållberg Bob Wållberg
ledamot

Trygg i Nykvarn

Bob Wållberg Bob Wållberg
ordförande