Nykvarnspartiets styrelse

Medlemmar i Nykvarnspartiets styrelse

Peter Nyman – Ordförande

Karin Wallin – Sekreterare

Thomas Lindstedt

Arne Källhus – Kassör

Anders Roos

 

Adjungerade:
Bob Wållberg – Kommunstyrelsens Ordförande
Jan Brolund – Ordförande Bygg & Miljönämnden
Thomas Wiberg – Ordförande Utbildningsnämnden
Bertil Svensson – Vice ordförande Vård och omsorgsnämnden
Runar Andersson – Ordförande Nykvarnsbostäder