Nykvarnspartiets styrelse

Medlemmar i Nykvarnspartiets styrelse

Peter Nyman, Ordförande

Karin Wallin, Sekreterare

Thomas Lindstedt

Arne Källhus, Kassör

Anders Roos

Adjungerade:
Bob Wållberg, Kommunstyrelsens Ordförande
Jan Brolund, Ordförande Bygg & Miljönämnden
Thomas Wiberg, Ordförande Utbildningsnämnden
Bertil Svensson, Vice ordförande Vård och omsorgsnämnden