Nykvarnspartiets styrelse

Medlemmar i Nykvarnspartiets styrelse är:

Peter Nyman, ordförande

Åsa Ågren, sekreterare

Thomas Lindstedt

Arne Källhus, kassör

Anders Roos

Adjungerade:
Bob Wållberg, Kommunstyrelsens Ordförande
Jan Brolund, Ordförande Bygg & Miljönämnden
Thomas Wiberg, Ordförande Utbildningsnämnden
Jan Linderhielm, Vice ordförande Vård & Omsorgsnämnden