Nämnder

Nykvarnspartiets förtroendevalda i de olika nämnderna

Bygg och miljönämnden

Jan Brolund Jan Brolund
Ordförande
Peter Nyman Peter Nyman
Ledamot
Arne Källhus
Ersättare
 TorbjornWallin Thorbjörn Wallin
Ersättare

Vård och omsorgsnämnden

BertilSvensson Bertil Svensson
1:e vice ordförande
Jan Linderhiel Jan Linderhielm
Ersättare

Utbildningsnämnden

 ThomasW Thomas Wiberg
Ordförande
Dan Fagerlund
Ledamot
MalinW Malin Westergren Ersättare

Överförmyndare

Bengt Lindén
Överförmyndare

Revisionen

Anne-Marie-Fimmerstad Anne-Marie Fimmerstad
Ledamot

Valnämnden

TorbjornWallin Thorbjörn Wallin
1:e vice ordförande
MalinW Malin Westergren Ledamot  person-icon Jan Söderström Ersättare
 person-icon Gunilla Lindstedt Ersättare