Nämnder

För Nykvarnspartiet sitter i

Bygg och miljönämnden:

Jan Brolund
ordförande
Peter Nyman
Ledamot
Arne Källhus
Ersättare

Vård och omsorgsnämnden:

Jan Linderhielm
Vice Ordförande
Urban Söder
Ledamot
Malin Westergren
Ersättare

Utbildningsnämnden:

 Thomas Wiberg Thomas Wiberg
Ordförande
Dan Fagerlund
Ledamot
Åsa Ågren
Ledamot
Anita Eklund
Ersättare
Mats Dahlensjö
Ersättare

Överförmyndare:

Bengt Lindén
Ersättare

Revisionen:

Anne-Marie Fimmerstad
ledamot

Valnämnden:

Thomas Lindstedt
vice ordförande
Sebastian Lotten
Ersättare