Nämndemän

Nämndemän för Nykvarnspartiet är:

Vera Bengtsson
Nämndeman
Södertäljes Tingsrätts Domsaga
Monica Westergren
Nämndeman
Södertäljes Tingsrätts Domsaga