Kommunstyrelsen

För Nykvarnspartiet sitter i Kommunstyrelsen

Bob Wållberg
Ordförande
tillika Kommunalråd
Jan Brolund
Ledamot
Leif Zetterberg
Ledamot
Per Salberg
Ersättare
Håkan Robertsson
Ersättare

Kommunstyrelsens presidium:

Bob Wållberg
Ordförande
Jan brolund
Personlig Ersättare