Kommunstyrelsen

Nykvarnspartiets förtroendevalda i Kommunstyrelsen

Bob Wållberg Bob Wållberg
Ordförande
tillika Kommunalråd
Jan Brolund Jan Brolund
Ledamot
 LeifZetterberg Leif Zetterberg
Ledamot
 PerSalberg Per Salberg
Ersättare
Håkan Robertsson
Ersättare

Kommunstyrelsens presidium

Bob Wållberg Bob Wållberg
Ordförande
Jan Brolund Jan brolund
Personlig Ersättare