Kommunfullmäktige

För Nykvarnspartiet sitter i Kommunfullmäktige

Karin Wallin
1:e vice Ordförande
Bob Wållberg
Ledamot tillika Kommunalråd
Jan Brolund
Ledamot
Maria Cannervall
Ledamot
Peter Nyman
Ledamot
Thomas Lindstedt Thomas Lindstedt
Ledamot
Malin Westergren Malin Westergren
Ledamot
Jan Linderhielm
Ledamot
 Thomas Wiberg Thomas Wiberg  Ersättare Bengt Lindén Bengt Lindén
Ersättare
Anders Roos
Ersättare
Leif Zetterberg
Ersättare
Thorbjörn Wallin Ersättare Bertil Svensson
Ersättare

Valberedning:

Thomas Lindstedt Thomas Lindstedt
Ledamot