Kommunfullmäktige

Nykvarnspartiets förtroendevalda i Kommunfullmäktige

Vallistan 2014 074 Karin Wallin
1:e vice Ordförande
Bob Wållberg
Ledamot tillika Kommunalråd
Jan Brolund
Ledamot
Peter Nyman
Ledamot
Thomas Lindstedt Thomas Lindstedt
Ledamot
Malin Westergren Malin Westergren
Ledamot
 Thomas Wiberg Thomas Wiberg
Ledarmot
Bengt Lindén Bengt Lindén
Ledamot
Jan Linderhiel Jan Linderhielm
Ledamot
 TorbjornWallin Thorbjörn Wallin Ersättare  BertilSvensson Bertil Svensson
Ersättare
 MatsDalensjo Mats Dahlensjö Ersättare
 Anders Roos Anders Roos
Ersättare
LeifZetterberg Leif Zetterberg
Ersättare

Valberedning

Thomas Lindstedt Thomas Lindstedt
Ledamot